УС и КС

Председател на УС на ВАРХ, член на УС на БХРА и Генерален Мениджър на хотел AQUA Варна:
 
Павлин Косев, gm@aquahotels.com                    
 
Заместник Председател на ВАРХ, Изпълнителен Директор на Св.св. Константин и Елена и Председател на фондация Св.св. Константин и Елена:
 
Елена Косева, ceo@stconstantine.bg
                    
 
Членове на Управителния Съвет на ВАРХ:
 

1. Павлин Косев, gm@aquahotels.com

2. Елена Косеваceo@stconstantine.bg

3. Веселина Попова, v.popova@chernomorebg.com

 
4. Тодор Петков, petkov@galeriahotels.com

5. Иван Цветанов, i.tsvetanov@marinahotels.bg

 

 
Членове на Контролния Съвет на ВАРХ:
 
1. Валентин Давидов, valdav@abv.bg
 
2. Адв. Николай Илчев, nilchev@abv.bg