За нас

Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите обединява  професионалисти, работещи в динамична и бързопроменяща се конкурентна среда. Всички ние, членовете на Асоциацията споделяме високите стандарти в бизнеса и се стремим да предлагаме конкурентен продукт и да развиваме българските хотели и ресторанти по най-съвременни световни модели.

ВАРНЕНСКАТА АСОЦИАЦИЯ  НА РЕСТОРАНТЬОРИТЕ И ХОТЕЛИЕРИТЕ /ВАРХ/, част от БЪЛГАРСКАТА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ /БХРА/ е учредена през 2001 г. като организация с нестопанска цел.

Целите на асоциацията са:

  • подпомагане развитието на ресторантьорството и хотелиерството в регион Варна;
  • принос в развитието на българския туризъм и налагане на българския туристически продукт, като един от най-качествените в Европа;
  • оказване на подкрепа на частния бизнес и предприемачеството в България, съдейства за квалификацията на кадрите в туризма.

Членовете на ВАРХ влагат в работата си професионализъм, енергия и новаторство. Целта на ВАРХ е да обединява хотелиерите и ресторантьорите във Варна и региона, за да бъде работата на всички успешна през целия туристически сезон, и извън него.

Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите е фокусирана върху защита интересите на своите членове и съдейства в различни направления, приоритетни за бранша:

  • Всеки член на ВАРХ получава ексклузивна отстъпка от 50% за музикалните права на Профон и Музикаутор;
  • Членовете на ВАРХ имат възможност да кандидатстват в номинациите за Годишни награди на БХРА за най-добри постижения в областта на хотелиерството, мениджмънта, ресторантьорството, инвестициите и др.;
  • ВАРХ предоставя актуална информация за некоректни платци, както и препоръчани браншови кадри търсещи работа;
  • Асоциацията на хотелите и ресторантьорите съдейства на своите членове за реализацията и съфинансирането на индивидуални проекти, свързани с развитието на туристическия бизнес в региона;
  • Членовете на Асоциацията получават безплатни консултации и съдействие при категоризация на обектите или при възникнали проблемни казуси с нормативната уредба;

От 2017 година Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите организира Изложението за бизнес и туризъм „ДЕСТИНАЦИЯ ВАРНА”, което дори след само едно издание до момента, се превърна в най-големият и авторитетен туристически форум в Източна България. Форматът „бизнес ту бизнес”  включва представяне на компании от туристическия бизнес, както и фирми предлагащи продукти и услуги за бизнеса. Неизменна част от Изложението „ДЕСТИНАЦИЯ ВАРНА” е конференцията, която в рамките на три дни предлага обучения за професионалистите в туризма: мениджъри и собственици на хотели и ресторанти.

Управителния съвет на Асоциацията, както и всички членове на ВАРХ се ръководят в работата си от високи професионални и етични стандарти и са отдадени на каузата утвърждаване на качествата на българския туристически продукт в сферата на ресторантьорството и хотелиерството.