За нас

ВАРНЕНСКАТА АСОЦИАЦИЯ  НА РЕСТОРАНТЬОРИТЕ И ХОТЕЛИЕРИТЕ /ВАРХ/е учредена през 2001 г. като организация с нестопанска цел.

Целта на учредяването и е да  подпомага развитието на ресторантьорството и хотелиерството в регион Варна, както и на туризма като цяло. Вече 13 години ВАРХ  оказва подкрепа на частния бизнес и предприемачеството,съдейства за квалификацията на кадрите в туризма.

ВАРХ е регионална структура на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ и работи в тясна връзка с всички партньори на асоциацията.