Членове

ЕДК АД

„ЕДК“ АД („Енергийна Дистрибуторска Компания“ АД) е дружество, специализирано в маркетинга на търговия с електрическа енергия, базирано в гр. София. Чрез представителните ни офиси в страната, Вие може да ни намерите винаги близо до Вас. „ЕДК“ АД е част от групата на „ЕФГ“ АД (Енергийна Финансова Група) и „Аркадия Сървис“ АД и е единствен и ексклузивен техен представител, чрез когото се осъществява продажбата на електроенергия и свързаните с това услуги на територията на Република България. „ЕДК“ АД развива логистична мрежа в сферата на енергийна ефективност, както и в търговията с петрохимия и нефтени деривати до крайни потребители. От създаването си фирмата се е утвърдила на пазара като надежден доставчик и лоялен партньор. „ЕДК“ АД притежава eлектропроводна мрежа в района на гр. Мадан, част от мрежата „Горубсо -Мадан“.

Контакти


Лице за контакти: Димитър Петров
Адрес: Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 106, офис 2
Телефон: +359 894 501 866
Телефон: +359 894 501 871
E-mail: dimitar.petrov@edc.bg
Web сайт: www.edc.bg