ОАЕ освобождава от визи 13 европейски държави, сред които и България

06.03.2014

Фотография

Източник:Moreto.net
  

Историческият акт идва една седмица, след като Европейският парламент гласува с мнозинство доклада на Мария Габриел (ЕНП/ГЕРБ) за определянето на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза при преминаване на външните граници на държавите-членки и тези, чиито граждани са освободени от това изискване. При водените три тежки триалога с Европейската комисия и Съвета, като докладчик на Парламента Мария Габриел настояваше твърдо за прилагането на принципа на реципрочност, тъй като до този момент се прилагаха две отделни процедури за европейските граждани: безплатна и опростена процедура за гражданите на старите държави-членки, и заплатена и по-сложна процедура за гражданите на 13-те държави - Естония, Латвия, Литва, Хърватия, Кипър, Малта, Словения, Полша, Румъния, България, Чешката република, Унгария и Словакия. Аргументът на евродепутата беше, че няма различни категории европейски граждани и всички трябва да бъдат третирани по еднакъв начин.

"Това решение, което ще влезе в сила от 15 март, е много положителен знак за всички европейски граждани, както и за задълбочаването на отношенията между ЕС и ОАЕ. Това е първата арабска държава, за която Европейският съюз либерализира визовия режим и поради това е особено важно и решението, взето от Обединените Арабски Емирства. Това също е и стъпка за укрепване на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Решението показва, че Обединените Арабски Емирства спазват своите ангажименти и утвърждава положителния резултат от гласуването в Европейския парламент”, коментира Мария Габриел .