Защо да стана член?

 

14 Причини за да станеш член в асоциацията!

 

1. Имидж, да си член в една браншова общност с общи цели

2. Предоставя на своите членове актуална информация за всичко случващо се в туристическия бизнес на града

3. Представлява своите членове пред Български и чуждестранни органи и организации.

4. Преференциални отстъпки до -50% от Профон и Музикаутор за музикалните права по хотели и ресторанти.

5. Безплатна реклама на всеки член в официалния сайт на ВАРХ

6. Безплатни новини и полезна информация от хотели и ресторанти поместени в рубриката новини в сайта.

7. Безплатна реклама на всички международни туристически борси на щанда на община Варна.

8. Получава безплатна информация за некоректни платци, както и препоръчани браншови кадри търсещи работа.

9. ВАРХ има представител в експертната комисия по категоризация на туристически обекти към община Варна. При възникнали проблеми по категоризирането, членовете на ВАРХ могат да се обръщат за консултация и съдействие към Управителния съвет на организацията.

10. Членове на ВАРХ имат възможност да кандидатстват в номинациите за Годишни награди на БХРА за най-добри постижения в областта на хотелиерството, мениджмънта, ресторантьорството, инвестициите и др.

11. Участват в организиране официални и неформални мероприятия на туристическия бранш в града./контакти, полезна информация, развитие, имидж/

12. Възможност за ежемесечни срещи с кмета на град Варна, както и Директор Дирекция Туризъм към общината на Обществен туристически съвет.

13. Възможност за прокарване на идеи и конкретни предложения  в общината за подобряване на инфраструктурата на града, както и други иновации в туризма с цел повишаване туристическото и бизнес ниво на Варна.

14. През лятото при ситуации на „Overbooking” за хотели и ресторанти от асоциацията, клиентите се насочват с предимство към други членове на ВАРХ.