Информация за Туристически борси 2015 г. – провеждащи се в България и чужбина, на които Община Варна участва със щанд:

04.03.2014

 

Източник: Община - Варна, ВАРХ

I. Туристически изложения в България:
 

II. Международни туристически изложения:
 

 

 III. Важна информация: Всеки от членовете на ВАРХ може да предостави свои рекламни материали, които да бъдат разположени на щанда на Община Варна на туристическите борси и изложения 2015 г. , на които участва  “изброени по-горе“, като за  целта,  трябва да предостави своите рекламни материали в стая 908, на 9-ия етаж в централна Община Варна, не по-късно от една седмица преди съответното изложение.

 

IV.  За допълнителна информация и въпроси: ползвайте координатите на ВАРХ.

 

 

 

 

p class=