Проведената среща с Д-р Марева, Директор на Областна дирекция на БАБХ

13.06.2013

Фотография

Фотография

Здравейте колеги, 


Надявам се, че ще бъдем полезни, споделяйки няколко акцента от проведената днес среща с Д-р Марева, Директор на Областна дирекция на БАБХ, и нейния екип, по повод отриващия се летен сезон:


1. Открива се сезонна приемна на Българската Агенция по Безопасност на Храните в административната сграда на Златни Пясъци с тел. 052600871

2. През 2012 на територията на Област Варна от БАБХ са направени 990 проверки, в следствие на които са издадени 116 предписания, съставени са 17 акта и са издадени 4 заповеди за спиране на обекти.

3. Най-честите причини за евентуални проблеми в тази посока са били:

- некачествени и неправилно съхранявани храни;

- личното здравословно състояние на персонала (наличие на открити рани без използване на ръкавици за еднократна употреба, вирусни инфекции)

- неподдържане на системите за самоконтрол и съответните чек листи,

- липсата на служител с нужното образование, който да ги води,

- липсата на служебно облекло за персонала,

- липсата на договор за Дезинсекция и Дератизация,

- пропуски в ежедневното почистване и дезинфекция на кухненското оборудване и съхраняването му в заключен шкаф.

4. През 2013 особено внимание ще се обръща на организираното хранене на деца в лагери, хотели и ресторанти

5. Важно за заведенията е да се пускат писмени уведомления до БАБХ за започване и за спиране на дейност, както и за организирано изхранване на деца

6. Фирмите, които се занимават с кейтърнг също следва да уведомяват за това БАБХ в писмен вид, и да разполагат с допълнително изискуемите помещения и оборудване.

7. Временните обекти също подлежат на регистрация в БАБХ


Пожелаваме на всички колеги един наистина успешен и печеливш летен сезон без нито един повод за проблеми от естеството на проведената днес среща.


Поздрави


Георги Найденов

Председател нa УС

ВАРХ