Информация за членовете

13.06.2013

Фотография

Във връзка с изработванет на сайт на ВАРХ, Ви молим, да ни изпратите линк до интернет страницата на Вашия обект заедно със малка снимка. Тези, които нямат сайт, молим да ни изпратят снимка и координати. Целта е да промотираме членовете на ВАРХ във сайта на ВАРХ, който е в процес на изработка.