10-то издание на Международната изложба за оборудване на хотели, ресторанти, кафетерии и търговски обекти ХОРЕКА ПЛОВДИВ, която ще се проведе от 2 до 5 април 2014 г., в Международен панаир Пловдив.

16.02.2014

Източник:Международен панаир Пловдив

Основни браншове на изложбата са:

• Ресторантско и барово оборудване

• Прибори и посуда

• Оборудване за търговски обекти

• Хотелско оборудване

• Отоплителни уреди

• Вентилационна, хладилна и климатична техника

• Професионална почистваща техника

• Хотелско и ресторантско обзавеждане

• Системи за сигурност и др.Международен панаир Пловдив организира три международни, специализирани изложби, провеждащи се по същото време, паралелно с ХОРЕКА ПЛОВДИВ:

§ ВИНАРИЯ - Международна изложба за лозарство и винарство

§ ФУДТЕХ - Международна изложба за храни, напитки, опаковки, машини и технологии

§ Вкусове от Италия – Изложба на висококачествени италиански храни и винаФормуляри за участие: http://www.fair.bg/bg/events/Horeka2014_addon_0.htm