Пътуваща фотоизложба на природни паркове идва днес в ОИЦ-Варна

03.02.2014

Фотография

Източник:Moreto.net  

Пътуваща фотоизложба на природни паркове в България идва днес в Областния информационен център - Варна, намиращ се на "Козирката" пред Катедралата. 

Екоизложбата ще бъде официално открита на днес - 3 февруари 2014 г. в 10 часа от ръководството на Природен парк „Златни пясъци“, което ще отбележи по този начин и 71-та годишнина от създаването на парка.

Експозицията включва 12 фототабла със снимки и информация за природни паркове и извършените в тях дейности по опазване и възстановяване на природни местообитания по проекта. Той обхваща природните паркове Българка, Златни пясъци, Витоша, Врачански балкан, Рилски манастир, Ломовете, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато. Те са и защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000, за която Областният информационен център - Варна също ще информира през новия програмен период.

Гражданите могат да разгледат изложбата всеки делничен ден от 8,30 часа до 17,30 часа в дните до 9 февруари. Входът е свободен.

В рамките на проекта са премахнати чужди и инвазивни видове и култури в природните паркове. Чрез засаждане на местни видове и храсти са възстановени 80 хектара природни местообитания и са почистени 97,5 хектара. Поставени са и специализирани съоръжения като огради, скари, мостчета, туристически кътове и информационни табели.

Проектът е пилотен и дава възможност за създаване, демонстрация и промотиране на добри практики за опазване и възстановяване на природни местообитания от Натура 2000 в страната. Той е с продължителност 4 години (януари 2010 г. - юни 2014 г.) и е на стойност 1,236 милиона евро.

Фотоизложбата представя приключените дейности по проект „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 защитени зони в българските гори, LIFE08NAT/BG/281“, който се реализира по програмата на ЕС за околна среда „LIFE +“.