Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите: Отпадането на категоризацията е нож с две остриета

27.01.2014

Фотография

Източник:в.Черно Море,Moreto.net  

Колкото по-малка е бюрократичната и регулаторната тежест, толкова по-добре за бизнеса. Това каза пред вестник „Черно море“ председателят на Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите Георги Найденов.

Той коментира одобреното от Министерския съвет предложение до парламента да отпадне изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Предвижда се това да стане с изменение и допълнение на Закона за туризма.

Тук обаче се получава неравноправна конкуренция между самостоятелните заведения и тези, които функционират към хотелите. За последните категоризацията остава, алармира Георги Найденов. Той предложи, ако категоризацията отпада, то това да се отнася и за заведенията към хотелите.

Иначе цените за вземане на категоризация не са толкова високи, но пък този разход увеличава инвестициите, които прави предприемачът за заведението си, разясни Найденов.

Решението ще допринесе за значително облекчаване на туристическия сектор, намаляване на разходите и ускоряване на процедурите за бизнеса, твърдят от Министерския съвет.

От друга страна, отпадането на категоризацията може да бъде нож с две остриета, каза Георги Найденов. Според него има мнения сред представителите на бранша, че с липсата на категоризация може да се занижи контролът върху заведенията.

В глава седма от Закона за туризма пък се създава нов раздел, свързан с организирания детски и ученически отдих и туризъм. По този начин ще бъде преодоляна съществуващата непълнота и неяснота за видовете форми на детски отдих и туризъм и за тяхната регламентация в отделна наредба към закона.

Създава се и възможност общински предприятия по смисъла на Закона за общинската собственост да могат да кандидатстват за получаване на удостоверение за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност.