Усъвършенстване на операторите за устойчив туризъм

26.03.2024

Фотография

Уважаеми колеги, партньори и приятели,

 

Имаме удоволствието да ви представим проекта по програма ERASMUS+ "Усъвършенстване на операторите за устойчив туризъм" - https://upskillingforsustainabletourism.eu/

Със съвместни усилия партньорите ASTERES (Италия), Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите - ВАРХ (България), CTL Eurocollege (Кипър) и Up2You (Италия) създадоха платформа, която предлага онлайн курс по устойчив туризъм и последните тенденции, засягащи повечето участници в този икономически сектор. Курсът включва петнадесет видеолекции, по пет за всяка от трите теми - Храна и територия (разработена от ВАРХ), Намаляване на емисиите на CO2 при туристически пътувания и Практики за повишаване на екологичната осведоменост на туристите и се предлага на английски език. Налични са субтитри на италиански, български и гръцки език. Платформата разполага и със зона Форум, където потребителите могат да задават въпроси и да получат напълно безплатно сертификат, след като се регистрират в зоната за вход и попълнят всички петнадесет теста, свързани с всяка видеолекция.

 

--

 

Dear colleagues, partners and friends,

 

We are delighted to present the ERASMUS+ project “Upskilling operators for sustainable tourism” - https://upskillingforsustainabletourism.eu/ .

In a joint effort the partners ASTERES (Italy), Varna Association of Restaurants and Hotels – VARH (Bulgaria), CTL Eurocollege (Cyprus) and Up2You (Italy) have created a platform that offers an online course on sustainable tourism and recent trends in the hospitality industry. The course includes fifteen video lectures, five for each of the three themes – Food and territory (developed by VARH), Reducing CO2 emissions in tourist travel and Practices for raising environmental awareness of travelers and is offered in English. Subtitles are available in Italian, Bulgarian and Greek languages. The platform has also a Forum area, where users can ask questions and receive a completely free of charge certificate, after registration in the Login area and completion of all fifteen tests related to each video lecture.