Европейски проект за социално предприемачество ИНОВЕНТЪР

22.02.2018

Фотография

Участници в проекта са

• Водещ партньор, Национална федерация на работодателите на инвалиди

• Партньор 2, Русенски университет „Ангел Кънчев“

• Партньор 3, Асоциация Мария Кюри, Пловдив

• Партньор 4, ALBANIA COMMUNITY ASSIST, Албания

• Партньор 5, CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Кипър

• Партньор 6, DYEKO - SUPPORT NETWORK FOR ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL ECONOMY, Гърция

• Партньор 7, MANAGEMENT CONSULTING ASSOCIATION MCA2000, Македония

• Наблюдаващ партньор, VIVES university college, Белгия

 

Целта на проекта е да допринесе за растежа и конкуретноспособността посредством иновации, прилагайки социални иновационни аспекти в обучението по социално предприемачество с подкрепата на съвместна Предприемаческа обучителна мрежа.

Същността на проекта е повишаване жизнеността и конкурентоспособността на МСП и развитие на предприемачеството чрез вкарване на социални аспекти в страните-участници и извън тях.

• Разработване на учебна програма и обучителни теми, които да увеличат конкурентоспособността на МСП чрез посещения на обучители на разменни начала.

• Прилагане на нови, иновативни обучение и методи/ инструменти (онлайн/ мобилна платформа) чрез трансфер на знания и технологии.

• Подпомагане на обучения, насочени към стартъп бизнеси.

• Разпространяване на информация сред обучителни институции и бизнес кръгове в региона Балкани-Средиземно море (вкл. трансфер на най-добри практики и ноу-хау), за да се подобри качеството на професионалното обучение, което да отговаря по-добре на нужните умения за пазара на труда.

• Подкрепа при създаването на партньорства между обучителни/ образователни центрове, насочени към актуализация на уменията на предприемачите чрез общи програми, пригодени към нуждите на МСП.

• Организиране на обучения, подкрепящи предприемаческите начин на мислене /умения/ капацитет, насочени еднакво към безработни и други групи в затруднено положение.

• Създаване на връзка на транснационално ниво между предприемачи и подобряване на конкурентоспособността чрез споделяне на най-добри практики/ знание, създаване на общи методологии и предразполагане към създаване на ментори вътре в МСП.

• Създаване на мрежа от транснационални ментори, които имат желание да участват в новосъздадени/ млади бизнеси.

• Стимулиране на участие от страна на местни/ регионални/ национални власти с цел включване на бедни/ групи в затруднено положение.

 

За контакти: Вера Велева, nfrisofia@abv.bg

Повече информация за проекта е достъпна на сайта на програмата.

·  https://innoventer.eu