Махат звездите на кръчмите

18.03.2016

Фотография

 

Източник:Моreto.net

Звездите на заведенията за хранене и развлечения ще отпаднат. Това предвижда план за действия с мерки за решаване на основните проблеми, които възпрепятстват нарастването на инвестициите у нас. Той е част от третия стълб на плана „Юнкер“, който цели да направи ЕС по-привлекателно място за инвестиции. Планът на България за отпадането на пречките пред инвестициите, в който са разписани 116 мерки, беше публикуван за обществено обсъждане от финансовото министерство.

В аргументите за отпадането на звездите на заведенията за хранене се посочва, че изискванията за хотели, ресторанти, барове и кафета са остарели и прекалено детайлни и поради тази причина категоризацията е напълно излишна. Вносителят на предложението е

  

Министерството на туризма, като срокът, посочен в плана за отпадането на звездите, е до края на май тази година.

Повечето заведения в страната притежават 1 или 2 звезди, като категоризацията им се извършва от съответната община, в която се намират. Ресторантите с над 3 звезди обаче се оценяват от министъра на туризма. За да бъде издадено удостоверение за съответна категория, новооткритите заведения заплащат такси между 110 лв. и 1400 лв. в зависимост от броя на местата в тях. Удостоверението обаче е валидно само 5 години, поради което се налага повторно събиране на такси от вече съществуващи заведения след изтичане на срока.

В проекта се посочва още, че ако тази практика бъде променена, бизнесът ще пести по 1 млн. лв. годишно, което ще доведе и до облекчаване и ускоряване на начина за откриване на нови заведения за бързо хранене и развлечения.

Освен това, премахването на звездите няма да се отрази пряко върху бюджета на Министерство на туризма и общините, тъй като при премахването на съответната услуга ще отпаднат и разходите на съответната администрация.

Друга мярка предвижда, срокът за регистрация на фирма по ДДС да бъде намален от 14 на 10 дни. Освен това търговците ще имат възможност да заявяват регистрация по ДДС едновременно с регистрацията в Агенцията по вписванията. Отпада и изискването за налична банкова сметка с внесен минимален капитал при откриване на ООД. На фирмата ще се дава право да направи това в срок от 1 месец след регистрацията.

С 20% ще се намалят таксите на Агенцията по вписванията предвижда още планът. Така гражданите и бизнеса ще спестят над 10 млн. лв. Мотивите са, че ежегодно събираните такси от агенцията надхвърлят направените разходи. Така например, за 2013 г. държавната институция е прибрала от такси над 55 млн. лв., а е похарчила само 16 млн. лв.