За сведение заповед №1343/31.03.2015г. на Кмета на Община Варна относно морските плажове и плувни басейни

08.04.2015

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Източник:Община -Варна-Дирекция "Туризъм", ВАРХ

 

Уважаеми колеги,

 

Изпращаме Ви за сведение заповед №1343/31.03.2015г. на Кмета на Община Варна относно морските плажове и плувни басейни. Обръщаме Ви внимание, че крайния срок за подаване на заявления за морските плажове е 10.05.2015г., а за басейните -30.04.2015г. Заповедта за междуведомствената комисия за проверка по тази заповед все още не е публикувана.