15 542 туристи са посетили Варна през януари

19.03.2015

Фотография

 

Източник:Moreto.net

През януари 2015 г. в страната са функционирали 1 983 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.9 хил., а на леглата - 112.3 хиляди. В сравнение с януари 2014 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 5.1%, а на леглата в тях - с 2.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2015 г., е 741.7 хил., или с 1.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 5.7%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През януари 2015 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 73.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 34.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 29.8% от нощувките на български граждани и 18.6% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 35.4 и 8.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2015 г. се увеличават с 6.6% в сравнение със същия месец на 2014 г. и достигат 307.3 хиляди. От всички пренощували лица 64.8% са българи, като по-голямата част от тях (64.1%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 108.3 хил., като 72.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.2 нощувки.

Местата за настаняване във Варна са 103, избралите да отседната в морския град през януари са 15 542 туристи. 1 456 000 лева са приходите на Варна от нощувки< съобщиха от НСИ за Moreto.net.

Общо 103 места за настаняване са функционирали във Варна през първия месец на 2015 година. В тях са „работили“ 9908 легла.