ЧЕТЕРИНАДЕСЕТА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА „ВАШАТА ВАКАНЦИЯ” ще се проведе от 20 до 21 април 2015 година в Културен Център „Морско Казино” в град Бургас

16.03.2015

 Източник:БРТА, ВАРХ

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

От 20 до 21 април 2015 година в Културен Център „Морско Казино” в град Бургас ще се проведе ЧЕТЕРИНАДЕСЕТА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА „ВАШАТА ВАКАНЦИЯ”.

Проявата се организира по инициатива на Бургаска регионална туристическа асоциация /БРТА/ под патронажа на Министерство на туризма /MТ/, Областен управител на Област Бургас и Община Бургас.

 

Програмата на борсата включва туристическо изложение– възможности за общини и фирми, които представят туристически обекти и услуги в сферата на туризма; туроператори и турагенти; хотелиери и ресторантьори; производители и дистрибутори на продукти за туризма; рекламни агенции; туристически сдружения; информационни центрове; природни и национални паркове, резервати; учебни заведения; неправителствени организации; културни институти и др. да представят своя потенциал за развитие на туризъм чрез рекламно – информационни материали на изложбен щанд;

 

Друга възможностза участие в борсата: публикация в специалното рекламно–информационно издание /каталог/; музикална изява на Сцена на открито „Охлюва”;

 

Крайният срок за изпращане на заявки за участие е 10 април 2015 г. на е-mail: brta1@mail.bg

За допълнителни въпроси и информация: тел.056 841966 (БРТА).

 

Надяваме се на Вашето активно участие в ЧЕТЕРИНАДЕСЕТА ТУРИСТИЧЕСКА БОРСА „ВАШАТА ВАКАНЦИЯ”.

 

Соня ЕНИЛОВА

         Председател на УС на БРТА