Колеж по туризъм – Варна в сътрудничество с Варненска туристическа камара организира Студентска трудова борса

01.03.2015

 

Източник:Колеж по туризъм-Варна, ВАРХ

Уважаеми работодатели,

Колеж по туризъм–Варна в сътрудничество с Варненска туристическа камара организира Студентска трудова борса. Тя ще се проведе на11.03.2015г., сряда, от 14.00 часа, в зала „Пресцентър” на Фестивален и конгресен център – Варна.

 

Каним Ви най-учтиво да направите кратки презентации на свободните работни места във вашите фирми за сезон ‘2015и да се срещнете със студенти, търсещи работа.

 

Такса участие: 20.00 лв.

         Таксата можете да платите предварително в касата на Колежа по туризъм или по банков път:

 

Колеж по туризъм - Варна                         

IBAN BG 88IORT73773107247500              

BIC код IORTBGSF                                      

Банка Инвестбанк АД     

 

За по-добра организация на борсата моля да потвърдите участието си на collegelibrary@abv.bg  или на тел. 0879313929 и 0884 272720, Златка Тодорова,  до 06.03.2015г.

 

 

С уважение,

 

Доц. д-р Стоян Маринов,

Директор на Колеж по туризъм – Варна

 

Жельо Душев,

Председател на Варненска туристическа камара