СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.

12.01.2015

Фотография

Източник:ВАРХ

По данни на Националният статистически институт относно броят на чуждестранните туристи, посетили България до месец октомври 2014 година, се забелязват значителни промени в поведението на основни туристически пазари като Русия и Украйна и запазване на броя на туристите от ЕС, в сравнение с 2013-та по месеци:


 РУСИЯ: Октомври - спад 16%, Септември- спад 33%, Август- спад 33%,  Юли- спад 21%,  Юни-спад 10%

 УКРАЙНА:  Октомври + 1 %, Септември- спад 36%, Август-  спад 22%, Юли- спад 3%, Юни-спад 12%

Европейски съюз /EU/: Октомври +0,5%, Септември 0%, Август- спад 1%, Юли- спад 10%, Юни- спад  3%