ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в 4-та Кулинарна изложба – Варна 2014

17.11.2014

Фотография

 

          Източник: ВАРХ   

         Здравейте колеги,

        ВАРХ е съорганизатор на 4-та Кулинарна изложба – Варна 2014, която ще се проведе в навечерието на Никулден, 5-ти декември (петък) от 17:00 до 21:30 ч. в МОЛ Варна – Екологичен пазар (бивш Пикадили).

Тематиката на 4-та Кулинарна изложба – Варна 2014 е :

 МОРСКА КУХНЯ – българска традиционна и чуждестранна.

         Всеки, който желае, може да заяви своето участие и да представи своя обект и своята кухня на изложбата. За целта моля, попълнете талона за участие- приложен по-долу в писмото и го изпратете на Е-mail:varh@abv.bg –за секретар ВАРХ- Златинка Дечева или на E-mail:office@vct-bg.org   office@varnatourism.com- Варненска туристическа камара.

Срок за заявяване на участие    28 ноември 2014. След тази дата -заявки няма да се приемат.

                Участието е безплатно, специално жури ще определи награди за победителите. 

 

Очакваме Вашите заявки!

Председател ВАРХ : Георги Найденов

 

                       ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА  – ВАРНА 2014

                                    05 ДЕКЕМВРИ 2014 НАЧАЛЕН ЧАС:17.00, МОЛ-ВАРНА-ЕКОЛОГИЧЕН ПАЗАР

 

З А Я В К А  З А  У Ч А С Т И Е

В  Н А Ц И О Н А Л Н А   К У Л И Н А Р Н А   И З Л О Ж Б А 

В А Р НА – 2 0 1 4

 

Име на отбора /индивидуален участник/ ............................................................................................................

 

ПРЕДЯСТИЕ: ................................... 

Състав:      

1.  ....................................

1.     ....................................

2.       ....................................

3.     .....................................

 

ОСНОВНО  ЯСТИЕ:  ...................................

Състав:

1............................

2.............................

3............................

4..............................

 

ДЕСЕРТ:  .................................................

Състав:

1........................

2.........................

3........................

4.........................  

 

·        Участие в Кулинарната изложба се допуска в не по-малко от 2 от трите категории /предястие, основно ястие, десерт/ с 6 порции;

·        Участникът посочва ориентировъчна сума за продуктите, която подлежи на одобрение от организаторите;

 . Краен срок за изпращане на заявката за участие – 28 ноември 2014. След тази дата заявки не се приемат.

·        Молим участниците извън Варненска област да заявят необходимост от настаняване