Напомняне - подновяването на категоризация за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. е през настоящата 2014 г.

09.09.2014

 

Източник:БХРА и ВАРХ

Уважаеми колеги,

Напомняме ви, че съгласно Закона за туризма, срока за подновяване на категоризация за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. е през настоящата 2014 г. (§ 5.ал. 1 т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗТ).

Молим да имате предвид в случай, че не се предприемат действия за подновяване на категоризацията в указания срок, категоризацията на туристическите обекти се прекратява (Чл. 133. ал. 1 т. 4 от ЗТ).