Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма.

03.09.2014

Източник: МИЕ, ВАРХ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информираме Ви, че Министерството на икономиката и енергетиката извърши актуализиране на образците по чл. 116 от Закона за туризма, а именно на:

Регистъра за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 1 от ЗТ и

Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от ЗТ.

Моля, да имате предвид, че лицата, извършващи хотелиерство, следва да подават Справката-декларация за броя на реализираните нощувки, в актуализирания й вариант, при отчитане на м. септември 2014 г. и занапред.

Актуализираните образци са публикувани днес (02.09.2014 г.) и за да ги достъпите, моля посетете следния интернет адрес: http://www.mi.government.bg/bg/themes/hotelierstvo-i-restorantyorstvo-227-302.html.