Презентация на BBC WORLD WIDE – Промоция на България и българския туризъм,

22.07.2014

 

Уважаеми членове на ВАРХ,

 

 На 16.07.2014 г. в Община Варна се проведе среща – презентация на BBC WORLD WIDE – Промоция на България и българския туризъм, на която присъстваха представителите на ББС, г-н Бранимир Ботев–зам.министър на Министерството на икономиката и енергетиката и представители на туристическия бранш от град Варна.

Уведомяваме Ви, че предстои изработване и излъчването по ББС на рекламен спот България, финансиран от Министерството на икономиката и енергетиката

В тази връзка се обръщаме към Вас с молба да ни изпратите Вашите предложения за обекти, събития и популярни личности които да бъдат включени в рекламния спот който ще се подготви и излъчи по ББС.

Очакваме Вашите предложения до 30.07.2014 г. на:

 Е-mail:varh@abv.bg и GSM: 0889494550- Секретар ВАРХ.