Варненска туристическа камара съобщава, че се ОТМЕНЯ поканата за представянето на най-големия в България планетариум – на Висшето Военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” насрочена за днес 04.07.2014 г. петък от 11:00 часа. Извиняваме се за съ

04.07.2014

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Източник: ВТК, ВАРХ

Варненска туристическа камара съобщава, че се ОТМЕНЯ поканата за представянето на най-големия в България планетариум &‐ на Висшето Военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” насрочена за днес 04.07.2014 г. петък от 11:00 часа. Извиняваме се за създаденото неудобство.

ВТК