27-ми септември Световен ден на туризма

27.09.2013

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

 

От 1980 г., Световната организация по туризъм към Организацията на Обединените нации празнува Световния ден на туризма на 27 септември. Тази дата е избрана, поради факта, че на този ден през 1970 г. е приет устава на UNWTO. Приемането на този устав се счита за крайъгълен камък в туризма в световен мащаб. Целта на този ден е да се повиши информираността за ролята на туризма в рамките на международната общност и да се демонстрира как това се отразява на социалните, културни, политически и икономически ценности по света.

Честит Празник на всички колеги!