29 th TRADEXPO INDONESIA, 8-12 October 2014, Jakarta International Expo, Kemayoran-Jakarta

13.06.2014

 

Източник: ФКЦ- Варна, ВАРХ

Покана за участие в това изложение беше отправена към всички заинтересовани на проведената на 12 юни 2014 г. във ФКЦ – Варна,  бизнес-среща с извънредния и пълномощен посланик на Индонезия в Република България и Република Албания, Н.Пр. Бунян Саптомо. Повод за организирането й беше  разширяването на търговско-икономическите връзки и културния обмен между нашите две страни, респективно между Сурабая и Варна, след побратимяването им през 2009 г. Повече за това изложение можете да прочетете на http://www.tradexpoindonezia.com.