УС на БХРА с Председател Благой Рагин ще проведе поредното си заседание във Варна на 20 май 2015 г.

08.05.2015

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

 

Източник: БХРА, ВАРХ

Управителният съвет на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация с Председател Благой Рагин ще проведе поредното си заседание във Варна на 20 май 2015 г.