УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 12 юни 2014 г., четвъртък, Ви каним да участвате в бизнес-среща с извънредния и пълномощен посланик на Индонезия в Република България и Република Албания, Н.Пр. Бунян Саптомо; срещата се провежда в зала № 4 („Пресцентър”).

11.06.2014

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

 

Източник: ФКЦ-Варна и Красимир Симов, почетен консул на Индонезия

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 12 юни 2014 г., четвъртък, Ви каним да участвате в бизнес-среща с извънредния и пълномощен посланик на Индонезия в Република България и Република Албания, Н.Пр. Бунян Саптомо; срещата се провежда в зала № 4 („Пресцентър”), от 15:00 ч. Повод за организирането й е  разширяването на търговско-икономическите връзки и културния обмен между нашите две страни, респективно между Сурабая и Варна, след побратимяването им през 2009 г. Република Индонезия е една от четирите страни наред с Мексико, Нигерия и Турция (МИНТ), които се очаква да заместят БРИКС като новия двигател на глобалния икономически прогрес. Съставена от почти 18 000 острова и 32 провинции, тя е традиционен партньор на Европейския съюз в региона на Югоизточна Азия. Статистиката отчита, че: „за разлика от забавящия се ръст в голяма част от страните в региона, очакванията са Индонезия да постигне разширение на икономиката от около 5,8 на сто през настоящата година. Националното статистическо бюро публикува най-големия търговски излишък за последните 20 месеца през ноември, което облекчи до голяма степен натиска върху централната банка да повиши още лихвените проценти. Бизнес средата бе значително подобрена в началото на ноември 2013 г., когато властите облекчиха частично ограниченията за инвестиции в телекомуникационния и фармацевтичния бранш”. Тези данни несъмнено са солидна база, върху която индонезийската икономика може да стъпи и да развие своя потенциал, включително като партньор на Европейския съюз, респективно България.  

Организаторите на срещата споделят всеобщото мнение, че от Индонезия, поставена в престижната нова абревиатура МИНТ, се очаква да диктува икономическите реалности през следващите десетителия и очакват Вашия коментар, на 12 юни 2014 г., от 15:00 ч., в зала „Пресцентър”, за очертаващите се нови звезди на икономическия небосклон; за перспективите пред  българо-индонезийското сътрудничество и особено за ролята на Варна в него.

Очакваме Ви с уважение и симпатия,

ФКЦ-Варна и Красимир Симов, почетен консул на Индонезия